Kilka słów o mnie

Jestem jeleniogórzaninem od urodzenia. Zwolennikiem sportowego wychowania dzieci i młodzieży.

Podziel się z innymi

| |

Nie ma głupich pytań - są głupie odpowiedzi.

2016-04-02 11:22
W środę 30 marca we Wrocławiu odbyła się gala laureatów dolnośląskich konkursów ZDolny Ślązak Gimnazjalista oraz ZDolny Ślązaczek, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu we współpracy z kuratorium oświaty i urzędem marszałkowskim. Gala była poświęcona laureatom konkursów w dolnośląkim systemie wspierania uzdolnień.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wspaniałe przemówienia zarówno Dolnośląskiego Kuratora Oświaty jak i reprezentanta zarządu wojwództwa Tadeusza Samborskiego, skupienie się przede wszystkim na laureatach, wiele ciepłych budujacych słów. Taka była atmosfera tego dnia. Wszystkiego dopełniły popisy wokalane dziewcząt z Żurawiny. Każdy z laureatów został wymieniony i uhonorowany w bardzo miły sposób. Wszytko było dopięte na ostatni guzik. Duma rozpierała mnie i jako ojca i jako jeleniogórzanina. Piękne medale z Mickiewiczowskim przesłaniem "Tam sięgaj, gdzie wzok nie sięga" oraz listy gratulacyjne i zaświadczenia odebrało siedmioro wymienionych poniżej młodych jeleniogórzan:

ZDolny Ślazak Gimnazjalista

Język niemiecki- Marta Dulęba, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jeleniej Górze
Język angielski- Karolina Ozimek, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze
Fizyka- Grzegorz Żukiewicz, Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze
Biologia- Antonina Horczak, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze

ZDolny Ślązaczek

Język polski - Jakub Jurecki, Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
Matematyka- Jakub Skorupa, Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze
Język angielski- Julia Jamroziak, SP nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze

Na koniec dyplomami i medalami uhonorowani zostali nauczyciele i specjaliści tworzący konkurs. Rzeczywiście, włożyli w to niemało wysiłku. Brawo.

Ale, ale...
Niestety, wśród dyrektorów szkół, których uczniowie zostali nagrodzeni, nie było ani jednego z trzech dyrektórów Żeroma. Dalismy pokaz miernego dołującego marketingu edukacyjnego. Na tak prestiżowej gali (a było na co popatrzeć) zabrakło kogoś odpowiedzialnego za edukację w Jeleniej Górze, a już przynajmniej jeden z dyrektorów powiniem siedzieć tuż koło kuratora i marszałka. Skoro ja nie miałem z tym kłopotów, to dlaczego kłopot z tym miała szkoła posiadająca nowy, własny środek transportu? To pytania do prezydenta miasta oraz do p.Eulaii Kłodawskiej-Szwajcer. Od pięciu lat wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej, czyli tego, co uczeń wynosi z nauki w szkole, notują tylko spadki. W rankingu Perspektyw szkoła zalicza kolejny spadek z 79 na 162 miejsce...

Co się dzieje w Żeromie, że wskaźniki dołują? Czyżbyśmy mieli młodzież mało zdolną i leniwą? Nie tylko mnie sie wydaje, że problem leży po stronie szkoły. A oto kilka szczegółów:

Edukacyjna Wartość Dodana
Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Wskaźniki EWD należy traktować jako ważną informację zwrotną dla szkoły, wspierającą podejmowanie decyzji o kierunkach jej rozwoju. Jak wskaźnik ten kształtuje się w ZSO nr 1 w latach 2010-2015?
Język polski
Wskaźniki punktowe EWD w zakresie języka polskiego przez cały wskazany okres osiągają wartości ujemne, co świadczy o tym, że ZSO plasuje się w rankingu wskaźnika na miejscu "szkół niewykorzystanych możliwości"
2010-2012 -2,1
2011-2013 -1,8
2012-2014 -1,6
2013-2015 -1,6

Przedmioty humanistyczne
Wskaźniki punktowe EWD w zakresie tych przedmiotów przez cały wskazany okres osiągają niewysokie wartości dodatnie z tendencją spadkową, co świadczy o tym, że ZSO z roku na rok obniża poziom w rankingu wskaźnika na miejscu "szkoły przeciętnej"
2010-2012 -0,9
2011-2013 -0,6
2012-2014 -0,7
2013-2015 -1

Matematyka
Wskaźniki punktowe EWD w zakresie matematyki przez cały wskazany okres osiągają wartości dodatnie z tendencją spadkową, co świadczy o tym, że ZSO z roku na rok obniża poziom w rankingu wskaźnika na miejscu "szkół sukcesu"
2010-2012 3
2011-2013 3,6
2012-2014 3,3
2013-2015 2,2

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Wskaźniki punktowe EWD w zakresie matematyki przez cały wskazany okres osiągają wartości dodatnie z tendencją spadkową, co świadczy o tym, że ZSO z roku na rok obniża poziom w rankingu wskaźnika na miejscu "szkół sukcesu"
2010-2012 3,3
2011-2013 4
2012-2014 3,8
2013-2015 3

Ocena Ewaluacyjna
Za rok 2014 Dolnośląskie Kuratorium Oświaty na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród ponad 300 uczniów i 100 rodziców i 60 nauczycieli sklasyfikowało szkołę na najniższym poziomie E. Oznacza on niski stopień wypełnienia wymagań państwowych. Podczas ewaluacji badane były procesy edukacyjne pod kątem ich organizowania w sprzyjający uczeniu się sposób.
Badane było również czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności, określone w postawie programowej - tu ocena B
W zakresie respektowania norm społecznych sklasyfikowano szkołę również na najniższym poziomie E.
Za słabą stronę uznano poziom umiejętności uczenia się i wzajemnego uczenia się. Niezwykle nisko wizytatorzy ocenili również działania nauczycieli w zakresie motywowania uczniów do uczenia się oraz wspierania ich w trudnych sytuacjach, promowania indywidualności oraz promocji talentu.
Stwierdzili, że relacje z uczniami, rodzicami i nauczycielami nie są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, co uniemożliwia stworzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz zamykają możliwości związane z potrzebą ustalania norm i obowiązujących w szkole.

W Żeromie są niewątpliwie wspaniali nauczyciele, oddani sprawie nauczania i wychowania. Ale są tacy, którzy powinni natychmiast zmienić placówkę, bo miejsca dla nich w takiej szkole być nie powinno. Czego oczekują ci, którzy znaleźli się tu przypadkiem i rozgościli na dobre? O co w końcu chodzi z tą sytuacją w Żeromie? Można pisać stronice analiz, ale mnie wydaje sie, że odpowiedź jest tragicznie prosta.

Chodzi o to, by zadawać pytanie "mądre", i takie "uczesane", aby nie kłopotać zbytnio tych, którzy na nie mają odpowiadać. Rok temu, od wychowawczyni syna usłyszałem, że zadaje pytanie głupie i natrętne. Oczekiwała, że połajam syna i nauczę go chodzić w odpowiednim porządku, pod sznurek. A ja, duchem liberał i demokrata, powiedziałem, że strzeliła sobie w kolano, ponieważ w naszym domu obowiązuje zasada stawiania pytań, gdy kogoś dręczą jakiekolwiek wątpliwości. Czytam w Przeglądzie (http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/uczelnie-fabryki-konformistow ), że produkujemy na studiach konformistów. A ja myślę... Nie, ja wiem! Że produkujemy ich już w szkole podstawowej, gdzie ważniejsze jest status quo a nie prawdziwy rozwój wychowanka! Rozwój wychowanka jest tylko mitycznym paradygmatem, nadającym się do opisywania w pracach mających udokumentować nauczycielską ewaluację. Prawa dziecka, jak pisałem kiedyś, to mit. Prawa studenta do rzeczowego wykładu to kolejny mit. Co podają obecnie na studiach: papka do przyjęcia i odtworzenia w stosownym egzaminie. Gdzie dyskurs, gdzie wątpliwości, gdzie poszukiwanie prawdy jasnego płomienia i nowych nieodkrytych dróg? Odpowiedź jest prosta jak drut: to wszystko jest niemile widziane. Od stuleci nic się nie zmieniło:najlepszy uczeń, to ten, który jest posłuszny, układny, to ten, który będzie w przyszłości szarym zjadaczem chleba i płodzicielem kolejnych pokoleń szarych zjadaczy. Jak chcemy promować postęp i innowacyjne postawy, skoro kształcimy młotków, rodem z armii Kim Dzong Ila? Na to pytanie odpowiedział mi Steven Jobs, w którego postać wcielił się Ashton Kutcher. Postęp, innowacyjność nie jest czymś co można stworzyć. To coś, co tkwi w nas i nie daje czasem zasnąć w nocy. To chęć łamania barier i przełamywania tabu, to chęć bycia kimś innym, niż każe tradycja i otoczenie. A ja taką, promowaną obecnie, eugenikę ducha i umysłu mam w nosie.

Galeria


Komentarze

dfjhgdfuhh @ 89.79.9.*

wysłany: 2016-04-03 11:33

Szkoła nie powinna uczyć "zadawania pytań" i "innowacyjnego myślenia". Rolą szkoły jest upowszechnienie umiejętności czytania, pisania i wykonywania rachunków. Dalsze przetrzymwanie dzieci w wieku powyżej 10 lat, kiedy już chyba każde z nich posiada te umiejętności, ma uzasadnienie tylko w tym, żeby dzieci nie włóczyły się po ulicach wtedy, gdy rodzice są w pracy. Gdyby nie to, młodzież mogłaby kontynuować edukację według własnych, ustalonych przez siebie (lub rodziców) potrzeb, a nie w ramach z góry narzuconego, państwowego systemu. Przymusowa edukacja powinna być nakierowana tylko na przezwyciężenie analfabetyzmu, resztę ludzie mogą zapewnić sobie sami. Jest to tylko kwestia ich zaangażowania, bo obecnie dostęp do edukacji, źródeł wiedzy itp. jest powszechny, prawie darmowy.

dfjhgdfuhh,

Nie zgadzam sie z tym zdaniem.
Ten model to chyba już mieliśmy w średniowieczu, nieprawdaż?
Teraz szkoła wykonuje o wiele bardziej skomplikowane zadania i zachodzi tutaj sprzężenie zwrotne, polegające na tak szybkim postepie technicznym, że o nauce w takiej formie, jak podana powyżej, nie sposób nie mysleć wykluczająco. Upieram sie przy umiejętności zadania pytań i roli nauczyciela jako tutora wskazującego źródła informacji. Sam nauczyciel przestał być ich źródłem juz jakis czas temu. zgadzam sie natomiast z tezą, że młodzież sama może wyznaczać kierunki swojej edukacji. Trzeba wziąć jednak pod uwagę wymogi standaryzacji jako warunek cerftyfikacji, jako dopuszczenia do wykonywania określonego zawodu. Powód jest prosty i zilustruję go przykładem. Proszę wyobrazić sobie pielęgniarkę lub lekarza, którzy realizowali ścieżkę edukacyjną, niejako konglomerat swobodnych wyborów. Oboje wybieraliby przedmioty takie jak matematyka, fizyka, rolnictwo, plastyka, muzyka, języki obce, religię. Mogę zagwarantować, że zamiast wyleczenia pacjenta i rzeczowej opieki, błyskawicznie spowodowaliby jego "zejście", bo zamiast masażu serca czytaliby mu literaturę obcojęzyczną i opisywali dwumian Newtona na bóle wyrostka robaczkowego.
Poza tym, ile osób w samodzielny sposób zdobyłoby wiedzę z istniejących źródeł informacji i kto z tak wykształconego społeczeństwa budowałby jej bazy?

Z ukłonami,
Tomasz Żukiewicz

Arcitekt własnego życia @ 188.29.164.*

wysłany: 2016-04-03 23:35

W wielu przypadkach , można by sie zgodzić , lecz w wielu przypadkach , nie zgodził bym sie , dziecko w klasie 2 szkoły podstawowej zamienia litery na dyktandzie z języka Polskiego ( D na T ) ( u na Ó) i takie podobne Pani mówi do rodzica , dziecko jest dyslektykiem i bedzie musiało zostać na badania do ośrodka w Cieplicach celem konsultacji , etc , rodzic odpowiada , że to na tle nerwowym , po roku kiedy jeden z rodziców podioł sie wychowywać dziecko , został wezwany przez nauczycielkę , a Pani trzymająca Dyktando spogląda i mówi to juz drugie w tym jednym tylko przecinka brakuje!
Z niemieckiego 5 na koniec roku , Pani pyta dziecka , kto cie uczy niemieckiego ?
Odpowiedz jest prosta : dziecko dziś włada kilkoma językami uczy się i zawsze jest najlepsze , w klasie , i zwiedziło około 15 krajów , można? Juz nie dziecko student(ka).


Architekcie Szanowny,

To tylko pogratulować :). Okazuje sie, ze po prostu zbyt mało poswiecamy czasy dzieciom.
Do tego dochodzi zjawisko zbyt powierzchownych kontaktów z dziećmi, takich jedynie "administracyjnych".
A dzieci, młodzież potrzebują cierpliwego wsparcia, miłości, oddania, poświęcenia.
I wcale nie mówię, że jest to łatwe. Sam mam dwóch synów w wieku szkolnym więc znam temat dośc dobrze.
Pozdrawiam,
Tomasz Żukiewicz

soclib @ 37.152.19.*

wysłany: 2016-04-04 03:10

http://www.izrael.badacz.org/izrael/spoleczenstwo_nauka_nobel.html

Przychodzi Jaś do domu ,tata się pyta ;jaką ocenę dostałeś?
Przychodzi Icek do domu ,ojciec się pyta; co się pytałeś nauczyciela.


Dzień dobry,
A może kiedys tak będzie? Ja nie jestem Żydem, ale podobne pytania zadaję synom.
Uważam, że szkoła powinna pomóc im sie rozwijać. Ale wszechobecny "wyścig szczurów" powoduje wypaczenie idei nauczania.
z pozdrowieniami,
Tomasz Żukiewicz

Ohorski @ 5.173.45.*

wysłany: 2016-04-04 09:25

Czy Grzegorz Żukiewicz to syn Pański? Jeśli tak to gratulacje Panu.

Tak, tak. To mój pierworodny.
Dziękuję, jestem z niego dumny i mam nadzieję, że jest też odwrotnie ;)

To @ 92.40.248.*

wysłany: 2016-04-04 19:20

Gratulacje ! Dla wszystkich wymienionych z Jeleniej Góry :)
Małe miasto ! Wielcy Uczeni , przyszłość w nich tego miasta:).

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2016-04-07 19:09

„ Kulturalny inaczej „ czyli Pan PK, który „ do bulu „ eksploatuje zasadę : „ nie mam nic do powiedzenia , dlatego mogę to nic napisać na swoim blogu „ „ raczył :
…Chamskie i durne wpisy Widza usunąłem, ale przysłowie polskie (mocno patriotyczno-tradycyjne) stanowi, że głośna krowa mało mleka daje. Do Widza jak ulał.
A do Pana PK pasuje inne , Sztaudyngera :
„ Ludzie ma¬li nie cier¬pią swo¬jej skali „
A oto one , „ chamskie „ i …durne …
Jeżeli takie są , to dziw , że kto jak kto , ale Pan PK …nie zrozumiał swojego języka ?

Tylko kilka przykładów „ obiektywnego „ „ obiektywizmu ”.

Nie znajdziecie ich niestety w „ obiektywnych „ : GW, TVN , Newsweeku ani Polityce .
Ich obiektywna „ prawda „ jest taka „ inaczej obiektywna „.
Ale to Panu PK nie przeszkadza a nawet odpowiada …
Nie przeszkadza także „ przywódcom „ UE , którzy dziarsko walczą z PiS , ale na poniższe „ drobiazgi „ oraz walkę z nielegalną imigracją i terroryzmem czasu i ochoty nie mają !

http://wpolityce.pl/polityka/287620-berlin-wypowiada-warszawie-cicha-wojne-se-w-niemieckim-msz-ucza-dziennikarzy-jak-szkalowac-polske


http://wpolityce.pl/swiat/287893-tak-niemcy-ukrywali-prawde-o-napasciach-w-kolonii-minister-naciskal-na-usuniecie-slowa-gwalt-z-policyjnych-raportow


http://wpolityce.pl/polityka/287626-wirtschaftswoche-autorytarny-kurs-nowego-polskiego-rzadu-zagrozi-interesom-gospodarczym-niemiec-jesli-go-nie-zatrzymamy

A może ich też czeka „ichnia „ „ dobra zmiana „ ???

http://wiadomosci.onet.pl/prasa/gleboka-wasn/78t0f4

„ Wścieklizna „ ???
…doradcy prof. Zybertowicza w "Rzeczpospolitej" gdzie był uprzejmy nazwać rządzących obozem patriotycznym, tym samym pozostałym patriotyzmu odmawiając (to pewnie w ramach budowania tej zgody narodowej).

Ale co i w ramach czego w takim razie budował Donald T., i co , i komu imputował ?
…” polskość to nienormalność „ !
Normalny był wtedy , czy tylko „ nieuprzejmy” ???

PS. Kto Pana „ pokarał „, ze Pan pisze „ POKARZCIE „ , zamiast „ POKAŻCIE „ ???

Tak więc szanowni Panowie Radni z patriotycznego obozu biało-czerwonego dobrej zmiany pokarzcie, że potraficie cokolwiek załatwić. Bo tylko narzekanie, że ci niepatrioci są fatalni ludności nic nie daje.
Wysłane 14,38

… Ewa Kopacz gościła w Poranku TVP Info. Rozmowa dotyczyła najnowszych ustaleń „Gazety Polskiej” dotyczących katastrofy smoleńskiej. Była premier tłumaczyła się z tego, że w trumnach znajdowały się ciała innych ofiar. Oceniła, że władze „robiły swoją robotę najlepiej, jak potrafiły”. W telewizji huczy od plotek na temat tego jak to zdenerwowało Kopacz. Jak dowiedział się portal niezalezna.pl. - Była premier po zakończeniu rozmowy powiedziała: „Gdybym wiedziała, że program będzie o tym, to bym nie przyszła".

A to też propaganda ?
Czyja ?
Gdyby wiedziała ….

Komu jest POtrzebna @ 188.29.165.*

wysłany: 2016-04-10 18:58

Taka PO, phi, ale to już było , i farbuje sie Nowocześnie :)

Listonosz @ 188.29.165.*

wysłany: 2016-04-10 20:16

Pieniądze , To nie wszystko , Marzenia nie mają Ceny!
Więc , śpij spokojnie:))

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2016-04-15 07:13

Z góry przepraszam Gospodarza i Uczestników tego bloga , że nie na temat , ale na blogu Pana PK – cenzura .
Sekwencja tzw . dyskusji u niego wygląda następująco „:
Zaczepka , prowokacja , nazwijmy ją uprzejmie , „ intelektualna „ z jego strony , ilość i jakość argumentów z jego strony w pobliżu zera , wynikająca z tego faktu jego frustracja i agresja , wyrażona w niewielu niezbyt wyszukanych inwektywach i supozycjach a na koniec – cenzura !
Wot , takoj nastojaszczij bojec o demokrację i wolność słowa !
Jego słowa !!!
Dlatego tutaj inkryminowany a niepublikowany , mimo dwukrotnych prób , tekst :
No jeszcze raz …czyli po raz drugi …
Najpierw sam Pan prowokuje , zadając debilne pytanie , „ wsparte następnie apelem o „ zachowanie spokoju zmarłych „ a następnie , nie tylko ignoruje Pan moje pytania , ale jeszcze reaguje nadmierną agresją .
Nie jestem duchem świętym , żeby z góry wiedzieć , że mógł , powtarzam, mógł Pan być w ekipie telewizyjnej .
Ja mógłbym , na przykład twierdzić , że byłem na miejscu wielu katastrof lotniczych i Pan by z całą pewnością przyjął to za pewnik ?
Zakładałam, że Pan tam był i.. / zakładam , że ekipa TV została wpuszczona i pozwolono kręcić zdjęcia /, to chyba nie chce Pan powiedzieć , że nie prowadzono badań , bo wystarczyło , że Pan to widział i wystosował Pan apel o …zachowanie spokoju zmarłych .
Czy to chce Pan powiedzieć ?
Dlaczego ja mam odpowiedzieć wprost i poważnie , na Pana , jak ja z kolei uważam , tendencyjne , prowokacyjne i coś sugerujące Ziobrze „ pytania „ ???
Był Pan prokuratorem oprócz tej TV ???
Głupie i napastliwe , moim zdaniem pytania !
Dlaczego , mimo iż prosiłem o : Proszę o rzetelne odpowiedzi , nie uniki w postaci następnych pytań !!!
… Pan nie odpowiedział na żadne , tylko bezczelnie : / PK / : A na pytanie podstawowe nadal brak odpowiedzi, bo pewnie jej nie było w "przekazach dnia". Cóż za opóźnienie i kłopot dla podobnych Panu tub propagandowych.
A co w takim razie z odpowiedzią na moje 4 / CZTERY !/ pytania szanowny MEGAFONIE PROPAGANDOWY ???
CO Z WASZYMI PRZEKAZAMI DNIA , TYGODNIA ITD.. …
20,46

soclib @ 5.172.237.*

wysłany: 2016-04-15 08:36

"Mamo bo on się bije" ,nie lepiej od razy wzorem Marirokity "niemce mnie bijom" Widz idź ty do jakiegoś znachora po zioła .
Świat balansuje na krawędzi ,Europa się chwieje w kraju bardach na całego a ten swoje lamenty wylewa .Weź się chłopie za jakąś pożyteczną prace a nie zbijać bąki.

soclib @ 5.172.237.*

wysłany: 2016-05-21 14:44

Szanowny Panie ,koniec roku tuż tuż ,czas na podsumowanie .
Bez emocji w miarę solidne uwzględniając na jakie uczelnie i kierunki maturzyści wybierają się lub gdzie się dostaną .
Ciekawi mnie czy ktoś wybiera uczelnie Rydzyka?

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: