Kilka słów o mnie

Jestem zwolennikiem sportowego wychowania dzieci i młodzieży.

Podziel się z innymi

| |

Pastores dabo vobis sed non mulieribus

2020-01-11 14:21
"Pierwszymi świadkami Zmartwychwstałego były kobiety. Z zachowanych tekstów wynika, że odgrywały one też o wiele większą rolę w życiu Kościoła pierwszych wieków. Dziś, na poziomie parafii traktowane są nierzadko z patriarchalną wyższością. Mogą posprzątać kaplicę, upiec ciasto na festyn, wręczyć biskupowi wiązankę kwiatów przy okazji wizytacji."*
A co Państwo sądzą o kapłaństwie kobiet? Poniżej zamieszczam wypowiedź spokrewnionego siódmoklasisty o imieniu Michał :), który pozwolił mi ją wykorzystać.

By zacząć dyskusję o kapłaństwie kobiet, trzeba powiedzieć sobie, czym jest kapłaństwo w Kościele Katolickim. Kapłaństwo, czyli sakrament święceń jest udzielany przez biskupa. Sakrament święceń posiada trzy stopnie: diakonat, prezbiterat, episkopat. Prezbiterów zwyczajowo nazywa się kapłanami lub księżmi. Prezbiterom zastrzeżone jest sprawowanie Eucharystii, sakramentu pokuty oraz namaszczenia chorych. Według nauczania Kościoła katolickiego, stan prezbiteratu jest posługą ustanowioną przez Jezusa, w której działa on sam. Obecnie podkreśla się urzędowy (służebny) charakter kapłaństwa sakramentalnego na tle powszechnego kapłaństwa chrzcielnego wszystkich wiernych.

W Kościele łacińskim kandydatów do święceń prezbiteratu obowiązuje celibat, czyli bezżeństwo, możliwe jest jednak udzielenie tych święceń bezżennemu, wdowcowi lub żonatemu na podstawie indultu Stolicy Apostolskiej (np. przy konwersji duchownego z innego Kościoła). Święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony. Pan Jezus wybrał mężczyzn, by utworzyć kolegium Dwunastu Apostołów, i tak samo czynili Apostołowie, gdy wybierali swoich współpracowników, którzy mieli przejąć ich misję.
Stanowisko Kościoła w tej sprawie jest takie, że Kościół Katolicki odnosi się negatywnie do praktyki święceń kobiet i jednoznacznie stwierdza, że, święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony.

By dogłębniej zbadać temat przeprowadziłem wywiad z dwoma osobami w tym : jedną kobietą oraz jednym mężczyzną -katechetą.

Pani :

Czy chciałaby pani zostać kapłanką?

-Nie, bo moim marzeniem było założenie rodziny.

Czy uważa Pani, że kobiety mogłyby pełnić funkcję kapłanki?

- Tak, bo najczęściej mają duże zdolności empatii, wyczucia, co w kontaktach z ludźmi jest bardzo ważne.

Co pani sądzi o stanowisku Kościoła na temat kapłaństwa kobiet?

-Uważam, że z czasem ulegnie zmianie w związku z coraz większymi brakami księży.


Katecheta:

Czy uważa pan, że kobiety sprawdziłyby się jako kapłanki?

-Oczywiście tak. Kobiety dysponują wieloma zaletami, które są zdecydowanie prospołeczne- umieją współczuć osobom skrzywdzonym, mają dar przekonywania, są czułe i rodzinne.

Co pan sądzi o stanowisku Kościoła na temat kapłaństwa kobiet ?

-Kościół trzyma się swojej doktryny, która zakłada, że kapłaństwo dostępne jest tylko dla mężczyzn. Trudno mi wyobrazić sobie inną sytuację. Sądzę, że Pan Jezus dokładnie określił dostępność tego sakramentu.

Czy uważa Pan, że kapłaństwo kobiet pomogłoby w rozwiązaniu problemu braku powołań wśród mężczyzn?

-Zdecydowanie tak. W wielu kobietach drzemie powołanie do bycia blisko Pana Jezusa poprzez posługę bliźnim i spełniają się znakomicie jako osoby zakonne. Gdyby kiedyś Kościół przyzwolił na kapłaństwo kobiet miałby z nich wielki pożytek.


Ja sądzę że, kobiety mogłyby pełnić funkcję kapłanki bo kobieta jest człowiekiem a moim zdaniem każdy człowiek jest równy i każdy człowiek powinien mieć prawo do sakramentu święceń.Słowa listu św. Pawła do Galatów : "Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie" potwierdzają moją tezę. Moim zdaniem stanowisko Kościoła w tej sprawie jest nie poprawne dlatego że, pan Jezus powołał na apostołów mężczyzn co mogło być zbiegiem okoliczności bo równie dobrze na swojej drodze mógł napotkać kobiety. Po wybraniu na apostołów mężczyzn apostołowie na swoich następców wybierali kolejnych mężczyzn co po czasie zainicjowało tradycje, w tamtych czasach było nie do pomyślenia by ktokolwiek się temu sprzeciwił bo kobiety w tamtych czasach nie miały głosu ani wielu innych praw a że, kościół opierał się i nadal opiera na Tradycji i Biblii nie dopuszcza kobiet do sakramentu święceń i uważam że zachowanie pierwszych apostołów i kolejnych było szowinistyczne.

Czy możemy spodziewać się w przyszłości zmian w sprawie kapłaństwa kobiet ?

Myślę, że tak bo Pan Jezus nie nakazał apostołom wyboru na następców mężczyzn to była niewiedza apostołów, że mogli wybrać kobietę albo mogło to wywodzić się z męskiej pychy lub niskiego mniemania o wartości i zaletach kobiet. Liczę, że Kościół w przyszłości zacznie tworzyć nowe tradycje, a nie tylko trwał w starych. Może to też powodować rutynę, która inicjuje odstępstwo od wiary wielu ludzi. Stare tradycje są ważne, ale trzeba budować nowe, bo bez nich tkwilibyśmy w tej samej rzeczywistości. Myślę, że ludzie powinni częściej zastanawiać się nad takimi sprawami.

*za Liturgia.pl

Komentarze

Wieńczysław @ 5.173.245.*

wysłany: 2020-01-11 18:08

Ja uważam, że dyskusja na temat kapłaństwa kobiet jest całkowicie pozbawiona sensu, gdyż problemem nie jest ta czy inna tradycja lub prawo obowiązujące w Kościele, lecz sam Kościół Katolicki, którego głównym problemem i grzechem jest to, że okłamuje on ludzi, że Bóg istnieje. Bóg przecież nie istnieje, Biblia jest tylko zbiorem starych legend, więc działalność takiej organizacji, która opierałaby się na założeniu, że te opowiadania są prawdziwe, po prostu nie ma sensu.

Oczywiście każdy ma prawo do wyznawania swojej religii, pod warunkiem, że robi to prywatnie, a sam związek wyznaniowy przestrzega prawa obowiązującego w liberalnej demokracji. Prawa uznającego równość wszystkich stworzeń na ziemi, wszystkich płci i tożsamości. Z tego względu nie powinno być to kwestią dyskusji, czy kobiety należy "dopuścić do kapłaństwa", tylko powinno być to kwestią prokuratury, która już w tej chwili powinna postawić w stan oskarżenia władze Kościoła za to, że nie przestrzegają obecnej w polskiej Konstytucji zasady równości płci. Przy czym należy tu pamiętać, że wbrew utartym, szowinistycznym przekonaniom, tych płci jest dużo więcej niż dwie.

To jest skandal, że w XXI wieku nadal istnieją potężne organizacje, które za nic mają prawo i normy obowiązujące w cywilizowanych państwach.


Panie Wieńczysławie,

każda dyskusja ma sens, zakładając, że jest dyskusją, nie monologiem. Problemy organizacji pt. "Kościół Katolicki" nie są wydumane, ale realne, co do istnienia Boga, akurat nie mam wątpliwości. W swoim życiu przeszedłem również ateizm,a teraz nazwałbym się raczej "poszukującym rozwiązań" (niestety bez większej siły sprawczej).
Zasadniczo, kwestia demokracji, którą Pan porusza odnosi się również do związków wyznaniowych, bo dlaczego nie pozwalać na wewnętrzne regulacji takim właśnie, kiedy chciałoby się z demokracji skorzystać w sposób nieskrempowany.

Z ukłonami,
Tomasz Żukiewicz

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-01-12 11:03

"A co Państwo sądzą o kapłaństwie kobiet?"
Nic.

"Moim zdaniem stanowisko Kościoła w tej sprawie jest nie poprawne dlatego że, pan Jezus powołał na apostołów mężczyzn co mogło być zbiegiem okoliczności bo równie dobrze na swojej drodze mógł napotkać kobiety."
BZDURY.

"że, kościół opierał się i nadal opiera na Tradycji i Biblii nie dopuszcza kobiet do sakramentu święceń i uważam że zachowanie pierwszych apostołów i kolejnych było szowinistyczne."

(słownik: szowinizm
1. «postawa, którą charakteryzuje brak tolerancji i przyznawanie uprzywilejowanej pozycji własnej płci, rasie lub grupie»
2. «skrajny nacjonalizm wyrażający się w bezkrytycznym stosunku do własnego narodu oraz w pogardzie i nienawiści do innych narodów»)
JEZUS SZOWINISTA? Pogratulować.

Jenakowoż gorąco życzę,
aby pan Tomasz został księdzem,
a jego żona... ksiedzyną? kapłanką?
W jednej parafii.
Tak na próbę.

Generalnie:
Bzdurne mieszanie w diabelskim kotle.

Ale dzięki za kolejny wpis jeleniogórskiego blogera.
Takie wpisy są bardzo potrzebne. Są jak lustra.

Pan Wieńczysław:
"problemem nie jest ta czy inna tradycja lub prawo obowiązujące w Kościele, lecz sam Kościół Katolicki, którego głównym problemem i grzechem jest to, że okłamuje on ludzi, że Bóg istnieje. Bóg przecież nie istnieje, Biblia jest tylko zbiorem starych legend, więc działalność takiej organizacji, która opierałaby się na założeniu, że te opowiadania są prawdziwe, po prostu nie ma sensu."

Istnieje jeszcze jakaś organizacja, która, opierając się na kłamstwie,
stworzyłaby cywilizację porównywalną do chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej, pomijając to, że kłamiąc, istnieje już ponad dwa tysiące lat?

Wieńczysław:
"Oczywiście każdy ma prawo do wyznawania swojej religii, pod warunkiem, że robi to prywatnie."
A publicznie oczywiście nie ma prawa. Już ponad dwa tysiące lat.
To pisze Wieńczysław?
Nie wierzę.

Prawo uznającego równość wszystkich stworzeń na ziemi, wszystkich płci i tożsamości?
Jaka równość? Równość jest po prostu niemożliwa.
Mrówka jest równa słoniowi? Really?
Kto się podszywa pod Wieńczysława!
Zasady równości płci?
Płeć ślimaka jest równą z płcią mężczyzny?
W technice chyba jeszcze obowiązuje zasada stałego wałka i zasada stałego otworu.
Wałek, nawet o tej samej średnicy jest równy otworowi, nawet o tej samej średnicy?
Toż to bzdury niegodne jakiegokolwiek komentarza.
"...tych płci jest dużo więcej niż dwie."
Nabrałem się.
Pan Wieńczysław ewidentnie kpi z idiotów,
a ja okazałem się zwykłym durniem. Brawo Ja! :-)

Znalazłem coś takiego w internetach:

"Bożonarodzeniowy numer tygodnika "Polityka",
którego od lat nie brałem do ręki. Jakiś astrofizyk czy astronom pisze o kosmosie. Nasz wszechświat to taka bańka mydlana obok nieskończonej ilości podobnych baniek. Wielki wybuch to właśnie kolejne "dmuchnięcie przez rurkę" i taka nasza bańka była napełniona równomiernie materią i jakąś, do dziś nie poznaną i bardzo tajemniczą, antymaterią. Ta materia, z jakichś niewiadomych przyczyn, zaczęła się bardziej skupiać w różnych miejscach i tak powstały galaktyki i bardziej puste miejsca w naszym wszechświecie. Ponieważ takich wszechświatów, jak wydmuchanych baniek mydlanych, jest nieskończona ilość, to zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, doszło do powstania życia w tym wszechświecie, który ukształtował się tak, aby na takiej drobince jak Ziemia, życie zakwitło we wszystkich możliwych rodzajach.
Jaka ostateczna konkluzja pana astrofizyka?
Że do tych kosmicznych procesów nie potrzeba ingerencji żadnych bogów. W domyśle - wszystko robi się samo.
To tak z okazji Bożego Narodzenia."

I jeszcze to:

"Uzupełniając pana astrofizyka bezbożnika.
Miłość od zawsze - w Trzech Osobach Bóg
owocuje Radością.
Jakże tą radością nie podzielić się z wszelkim stworzeniem?
Więc wszelkie duchy i Aniołowie, z których najdoskonalszy zawiódł,
i wszelkie ziemskie stworzenie aż do człowieka,
podobnego Bogu w posiadaniu przede wszystkim wolnej woli.
Na to wszystko od początku pracuje wszechświat.
Nie bez powodu drobinka - planeta Ziemia
jest najpiękniejsza w kosmosie.
Antropizmem zajmowali się w latach dziewięćdziesiątych
naukowcy z Politechniki Wrocławskiej.
Szukali dowodów na to,
że wszechświat istnieje, aby mógł pojawić się człowiek.
Radosna Miłość nic, tylko daje.
Człowiek obdarzany może czynić coraz więcej.
Mnie jeszcze na uniwersytecie uczyli,
że człowiek wraz z każdym krokiem w postępie naukowym,
powinien czynić dwa kroki do przodu w postępie moralnym.
Jeśli nie, to zniszczy siebie i swoją planetę.
Dziś to widać."

O czym tu gadać!
O kapłaństwie kobiet?
Może pogadamy ze ślimakiem o równości wszystkich
w wyścigach na sto metrów!

Oczywiście zbyt trudnym problemem jest prawo.
Na pewno prawo stanowione może mieć poważne trudności
w dorównaniu prawu naturalnemu.

Adam Asnyk

Do młodych


Szukajcie prawdy jasnego płomienia!

Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...

Za każdym krokiem w tajniki stworzenia

Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,

I większym staje się Bóg!Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,

Choć rozproszycie legendowy mrok,

Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,

Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,

Lecz dalej sięgnie ich wzrok.Każda epoka ma swe własne cele

I zapomina o wczorajszych snach...

Nieście więc wiedzy pochodnię na czele

I nowy udział bierzcie w wieków dziele,

Przyszłości podnoście gmach!Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść;

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć!Ze światem, który w ciemność już zachodzi

Wraz z całą tęczą idealnych snów,

Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi -

I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,

W ciemnościach pogasną znów!


KTÓŻ JAK BÓG?
MI CHA EL?


Mi cha el, był autorem tego tekstu, który opracował jako zadanie na lekcję religii. Uważam, że Asowe podejście do tekstu 12 latka jest zbyt uszczypliwe. Tekst miał pokazać, że zastanawiamy się nad problemami wiary ogólnie pojętej, że są to kwestie mi bliskie. Jeżeli Asie Drogi uważasz wnioski małolata za bzdury, to...marnym byłbyś nauczycielem ;)
Co do istoty Boga, kilka słów skreśliłem pod komentarzem pana Wieńczysława - vide
A co do mojego kapłaństwa, to sprawa jest prosta- tej drogi próbowałem bez szczególnych osiągnięć, ale zapytam Żony, może skuszę ją wizją wspólnej pracy. Pracowaliśmy ze sobą ponad 15 lat i jakoś poszło więc... Wracając jednak ad rem polegam na powszechnym kapłaństwie i takie uznaję jako wiodące w Kościele.
Tak naprawdę zachodzę w głowę po co marnować papier i atrament na argumenty ad personam, to jest właściwie miałkie i nie przynoszące jakich wartościowszych konkluzji. Bo jak patrzę na ilość słów użytych w komentarzu, to wierzyć mi się nie chce, że Komentator nie ma właściwie nic do powiedzenia, bo woli rozmawiać o ślimaczych wyścigach.

Pozdrawiam,
Tomasz Żukiewicz

roumiem @ 83.30.148.*

wysłany: 2020-01-12 13:25

że kobiety kapłanki ,w protestantyzmie ,ewangeliżmie ,będą się samrzyĆ w piekle ,bo tak zechciał katolicki Bóg.,aby tylko, chłop czerpali rozkosze z pełNIENIA funkcji funkcjunariuszy pana B?OGA.

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-01-12 17:01

Do "roumiem @ 83.30.148.*"

A napisz że coś więcej, to pogadamy!
Tak z czterysta słów...

Wieńczysław @ 5.173.245.*

wysłany: 2020-01-12 18:31

Dyskusja o kapłaństwie kobiet to tak naprawdę kolejna odsłona ciągle tego samego, odwiecznego sporu między, umownie rzecz przyjmując, "liberałami", a "konserwatystami" (nie w sensie konserwowania zastanego porządku, ale w aspekcie wyznawanej przez nich pesymistycznej natury człowieka).

Liberałowie uważają, że człowiek powinien mieć jak najwięcej możliwości robienia tego, co chce. Powinien mieć zapewniony jak największy zakres wolności. Bowiem to sam człowiek wie najlepiej, co jest dla niego dobre.

Konserwatyści uważają, że człowiek przede wszystkim powinien robić to, co według jakichś uniwersalnych prawd zapisanych w tradycji, religii, kulturze jest nakazane, aby robił. Człowiek ma przede wszystkim obowiązki i powinności, a dopiero w dalszej kolejności wolność, ponieważ nie zawsze wie, co jest dla niego dobre, a często jest wodzony na pokuszenie. Powinien więc rozpoznać, co jest ideałem, co jest wartością, co jest świętością i dążyć do realizacji tychże.

Spójrzmy na to od strony tego, co jest celem życia społecznego w ogóle. Otóż tym celem jest to, aby jak największa liczba osób osiągała szczęście, jakkolwiek rozumiane.

Liberałowie uważają, że każdy sam powinien definiować, co dla niego stanowi źródło szczęścia i dążyć do niego ustalonymi przez siebie sposobami. Dlatego właśnie powinien mieć jak największy zakres wyboru i możliwości.

Konserwatyści uważają, że istnieje coś takiego jak niezmienna natura ludzka i że da się wypracować jeden, spójny ideał szczęśliwego życia zgodnego z tą naturą, obejmujący wszystkich ludzi, nawet w całej ich różnorodności. Zadaniem człowieka jest tylko rozpoznać ten ideał i zastosować ogólnie przyjęte środki do jego realizacji.

Spójrzmy na to teraz od strony właśnie tych "środków".

Niezależnie od tego, co człowiek rozpozna (wg konserwatystów) lub wybierze (wg liberałów) jako źródło szczęścia, aby je osiągnąć, musi do niego dążyć. Aby to było skuteczne, człowiek musi wykonać pewną pracę. Tzn. musi się postarać, aby do tego celu dążyć. Ponieważ zasoby czasu i ludzkich możliwości są ograniczone, toteż aby wykonać tę pracę, człowiek musi poświęcić jedne zasoby na rzecz drugich. Poświęcenie zawsze oznacza rezygnację z czegoś, wyrzeczenie się jakiegoś jednego "zasobu" lub wartości na rzecz innych, służących do realizacji celu.

Jeśli chcę zostać piłkarzem, nie mogę się ciągle objadać i upijać.
Jeśli chcę się objadać i upijać, mogę zostać świetnym imprezowiczem czy bon-vivantem i też czerpać z tego korzyści, ale odbędzie się to kosztem mojego zdrowia lub czasu, który mogę poświęcić na inne rzeczy.

Generalnie jeśli chcę coś zrobić, by coś osiągnąć, a to nie wiąże się z żadną wolnością, tylko z pracą, a praca wiąże się z ograniczeniami i wyrzeczeniami.

Tak więc widzimy, że to nie jacyś konkretni ludzie, ale sama rzeczywistość nakłada na nas ograniczenia. Człowiek nie ma wolności - wolność jest pozorem, gdyż tak naprawdę większa liczba dostępnych możliwości oznacza tylko, że z większej liczby rzeczy trzeba będzie zrezygnować, dokonując jakiegoś wyboru.

Chodzi tylko o to, żeby umieć oprzeć się tym pokusom, alternatywnym wyborom, które zakłócają naszą drogę do osiągnięcia celu.

Dlatego moim zdaniem rację mają konserwatyści, którzy chcą "narzucić" każdemu jakąś jedną wizję udanego życia oraz pewne obowiązki, a nie liberałowie, którzy "chcą pozostawić każdemu swobodny wybór".

De facto jednak - ze względu właśnie na te immanentne, niezależne od człowieka cechy rzeczywistości (tzw. opór materii) obie opcje filozoficzne i polityczne różnią tylko tym, jaki ideał chcą narzucić.

Liberałowie uważają, że szczęście polega na przyjemności, na unikaniu cierpień.
Konserwatyści uważają, że szczęście polega na realizowaniu pewnych ogólnoludzkich wartości i bycie w zgodzie z pewnymi zasadami etycznymi.

Przedstawiciele obu nurtów chcą narzucić swoją wizję społeczeństwa.

Moim zdaniem konserwatyści mają rację głównie w tym, że starają się ten ideał zdefiniować i nie udają, że on nie istnieje, tworzą instytucje, które pomagają go zrealizować. Liberałowie zaś, pozornie "zostawiając wybór", skazują człowieka na samotność i zagubienie.

Przechodząc zaś do tematu kapłaństwa kobiet - nie wiem, czy ma to jakieś uzasadnienie teologiczne, ale nie jest to moja sprawa, gdyż jestem niewierzący. Z punktu widzenia dobra Kościoła jako organizacji, tzn. jeśli celem Kościoła jest rozwój, wzrost liczby wiernych, zwiększenie poziomu żarliwości religijnej wśród wiernych, to nie jest najlepszy pomysł. Kapłaństwo w Kościele Katolickim wiąże się z tym, że ksiądz jest zastępcą Chrystusa na Ziemi, a Chrystus był mężczyzną. Byli nimi również apostołowie. Wprowadzenie kobiet do kapłaństwa oznacza wprowadzenie pewnego zamętu w społecznym rozumieniu roli księży. Wśród kleru zacznie przebiegać linia podziału między kobietami, a mężczyznami, co spowoduje pewne problemy praktyczne.

Skoro dopuszcza się kobiety do kapłaństwa, to wcale nie znaczy, że "płeć nie ma znaczenia". Właśnie dlatego się je dopuszcza, bo płeć ma znaczenie, co zostało tu zasygnalizowane:

"Tak, bo najczęściej mają duże zdolności empatii, wyczucia, co w kontaktach z ludźmi jest bardzo ważne."

Tak więc wierni zaczną w swoich kontaktach z Kościołem rozróżniać kapłanów na kapłanów-mężczyzn i kapłanki, zaczną się oceny, poglądy, zarysują się różnice i konflikty.

Religia polega na ścisłym przestrzeganiu pewnych zasad. Jeśli jakaś zasada obowiązywała przez tak wiele lat, a nagle się ją zmienia, to jest to kolejne przesłanie do wiernych, że różne zasady mogą być unieważniane lub liberalizowane. Za chwilę może się okazać, że wiara w Boga nie jest potrzebna do tego, aby być księdzem, bo jest to zbyt ograniczające, dyskryminujące, odbierające wolność dla tych, którzy chcieliby być księżmi, ale są ateistami.

Religia musi się wiązać z pewnymi wyrzeczeniami, musi być ekskluzywna, a nie inkluzywna - inaczej nie ma sensu.

Na pocieszenie dla liberałów dodam jednak, że jednak w przyrodzie działa coś, co nazwałem "prawami Wieńczysława". Drugie z nich wiąże się właśnie z dylematem kapłaństwa kobiet. Otóż:

I prawo Wieńczysława głosi, że ilość nienawiści w społeczeństwie musi się zgadzać, dlatego im większą tolerancję lewica przejawia wobec np. Żydów lub homoseksualistów, tym większą nienawiść przejawia dla księży katolickich

II prawo Wieńczysława głosi, że ilość zakazów musi być równa ilości nakazów i ograniczeń. Dlatego choć można palić marihuanę i uprawiać seks z przedstawicielami tej samej płci, to nie można jeść mięsa ani odpalać fajerwerków. Można więc będąc kobietą zostać księdzem, ale nie można w państwowych instytucjach okazywać swojej wiary.

Pomysł kapłaństwa kobiet jest więc pomysłem, na który mogą wpaść tylko wrogowie Kościoła, ci, którzy w następnych etapach rewolucji zechcą zamienić go na organizację charytatywną, organizację LGBT lub całkowicie zlikwidować.

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-01-13 10:20

Ten astrofizyk, o którym pisałem, a nikt nie przeczytał, też był niewierzący.
Wszechświatów jest nieskończona ilość. Taka piana.
Tak, jakby ktoś wydmuchiwał bańki mydlane. W co którymś wszechświecie materia jest taka, że umożliwia powstanie życia. To wszystko robi się samo. Czyli nic nowego.
Marksiści też głosili, że istnieje tylko materia, a reszta wynika z jej przemian. Czyli np psychika też jest wytworem materii.
A więc kilkadziesiąt lat życia HGW po co, a potem trumna.
Pogratulować niewierzącym błyskotliwości.
Wszystko zrobiło się samo bo tak.

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-01-22 16:45

PiS udaje konserwatyzm. Pisze pan RPS.

A kogo udaje RPS?

"wywracanie do góry nogami wymiaru sprawiedliwości"
Trzeźwi widzą jak jest.
Codzienny serial KASTA to oczywiście ściema?

"brodaci i odziani w czarne koszule rewolucjoniści"
Marksiści i faszyści to dzisiejszy PiS?
Czy ja źle czytam?

"uczynili z niezależnych sądów narzędzie swojej polityki"
Oczywiście nie nojmany z Tczewa i nie tuleye z Al Dżaziry?

Panie RPS! Co się z panem dzieje na Boga!

Na wszelki wypadek zarekomenduję pana nowy wpis
u również nawróconego na antyPiS kolegi.

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-01-30 06:46

Panie Tomaszu!
Do Boju!

"W Polsce będziemy decydować sami o polskim ustroju, a rozstrzyganiem konstytucyjności ustaw i sporów kompetencyjnych zajmuje się wyłącznie Trybunał Konstytucyjny."

https://www.kontrowersje.net/tk_wysy_a_bezlitosny_komunikat_i_to_ustami_pani_s_dzi_krystyny_paw_owiczZ PiSem obecnie nie da się walczyć inaczej jak przez rewolucję.
Rozwój tej zacnej partii przypomina cała drogę narodowych socjalistów.
Skoro Prezydent ma prawie 60 % poparcie jest niezbyt dobrze, bo tam gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt za wiele nie myśli.
Politycy różnej maści, włączając samorządowych, zainteresowani są tak naprawdę biciem piany wyborczej w celu reelekcji i mają nas w tzw. poważaniu głębokiem.
Chyba sypnę kiedyś przykładami popartymi materiałami z osobistej czarnej teczki (strasznie mnie to kusi ;)).

A p.K.Pawłowicz zwyczajnie nie lubię, to jeden z najgłupszych profesorów z jakimi dane mi było się spotkać (nie koniecznie osobiście- rzecz jasna).

Pozdrawiam,
Tomasz

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-02-11 09:22

Panie Wieńczysławie!
Śmiem twierdzić, że gdy piszę gorzką prawdę panu RPS-owi,
to mnie od niedawna kasuje.
Jak pan PK.
Tak że RPS-ów dwóch.
Pan to ma szczęście! U tych dwóch!

Pewnie i to mi skasuje, więc zamieszczam też u Żukiewicza
boć to bardziej uduchowiona osoba. :-)


Miło mi, choć wyczuwam nutkę (gamę?) sarkazmu :)
T.

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-02-19 17:59

Jak tam u Pana Żukiewicza wojna z PiS?

Bo u RPS-a cały na temat wojny w PiS felieton!
Tam na pewno nie ujawni com nawypisywał,
więc wstawiam to tu.
Póki nie ma protestu gospodarza.

I nie będzie.
Kiedyś wspominałem, że publikowanie tutaj kasowanych tekstów uważam za komplement :)
PiS ma mnie z głowy.
Niestety ja nie mam z głowy PiSu ( ze szkodą dla siebie samego).
Ostatnie lata pokazały, że również znajomi z innych opcji to zwyczajne chamy, obłudnicy i oszuści etc. etc.
Zasmakowałem pracy u podstaw, a to na budowie, a to jako opiekun osób niepełnosprawnych w NRDfenie, były to ciekawe doświadczenia.
Jak w soczewce dojrzałem swoją mikrą możność w sprawach świata tego. Postanowiłem zatem poświęcić się temu, co wychodzi mi najlepiej: praniu, prasowaniu, gotowaniu, sprzątaniu oraz próbami uprawy roli na ogródku :).

Kucharz (dyplomowany) Tomasz Żukiewicz

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-02-19 18:00

To napisałem panu RPS-u:

Co ty się chłopie martwisz o PiS. Martw się o swojego kadydata/dydatkę.
Któż to taki? Słodka tajemnica?

"...kampania Andrzeja Dudy kuleje. Inauguracyjną konwencję wyborczą przykrył środkowy palec posłanki Lichockiej, która pokazała Polakom, gdzie PiS ma służbę zdrowia i chorych na raka."

No duby smalone waść bredzisz.
Bez wątpienia ona tego gestu często używała tak, żeby był czytelny dla adresatów. Nie zamierzała ich dorznąć, wypatroszyć, strząsnąć jak szarańczę z drzewa, itd.

Kto tu w JG rozwalał PiS? Kaczor/ Czy RPS?

Szkoda tracić czas na czytanie tych mądrości.

Tradycyjnie już mój koment umieszczam u Żukiewicza.
Stamtąd nie usuniesz wpisu bez mała ostatniego coś piszącego
o felietonach RPS-a.

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-02-23 07:05

Ponieważ w ramach wolności pan RPS mnie pominie,
znów tu wklejam AS-a:


"Rafał: Rosjanie trzymają kciuki za zwycięstwo PiS, który wspólnie z Le Pen, Orbanem i Salvinim rozwali Unię Europejską i rzuci ją do stóp Rosji."

Lepiej dawać więcej UE niż od niej brać!
Ze strachu przed Rosją?
Lepiej zrezygnować z chrześcijańskiego fundamentu Europy
dla jakich wartości?
Tych reprezentowanych przez Biedronia, Różę Thun und Hohenstein
i im podobnym, nie tylko "polskim", europarlamentarzystom?
Człowieku! Co ci się roi!
Wyłuszczysz to?
Jakoś tak z sensem i nie lakonicznie?

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-02-29 18:28

Dla pana RPS-a szkoda moich wpisów. Wszystkie kasuje.
Zdumiony jestem, że nie sczyszcza Wieńczysława.
Zgadzam się w pełni: Wieńczysławowi nie dorastam do pięt.
Cóż!
Starość i beznadzieja.


A tak z próżnej ciekawości - ile AS ma lat?
T.

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-03-01 06:25

Z niecierpliwością czekam na kolejne panaerpeesowe felietony z powodu że są one bodźcem intelektualnym dla wpisów panawieńczysławowych. Zgadzam się też na totalitarną blokadę moich wypocin.A co! Mam ten gest!
A na poważnie:
Upadek. Straszny upadek. Wręcz klęska życiowa.
Tak widzę kondycję duchową panaerpeesową.
I nie jest to dla mnie powód do radości bo pan RPS był w naszym miasteczku
wręcz ikoną Prawa i Sprawiedliwości.
Taki jeden stary naiwniak z Pi-Su wręcz twierdził, że kilku takich jak RPS,
i PiS przejmie władzę w Jeleniej Górze.
Wyszło jak zawsze.
Pani poseł MM chyba już chce odpocząć na emeryturze,
pan senator KM... no mniejsza z tym,
taki młody, Kubicki, gdzieś wyparował,
no i został pan RPS, który zdradził jeleniogórski PiS,
albo na odwrót, bo kto reprezentuje PiS w radzie miasta?
Nie znam ani jednej osoby, no poza RPS-em właśnie.
Ale on zrobił to, co zrobił.
No i teraz brnie coraz bardziej.
A rewelacyjne teksty Wieńczysława,
na RPS-a zadziałają tak samo, jak na pana PK.
I tylko koni żal.
To znaczy PiS-u. Jeleniogórskiego.

Tradycyjnie, tekst umieszczę też u Żukiewicza,
który chyba sam do siebie nie zagląda,
bo inaczej wykasowałby moje wpisy.
Ahoy!


Zagląda, a jakże. Ale po co ma wtrącać swoje grosze trzy, skoro dorośli rozmawiają???
Notabene - przed nazwiskiem lubię też swoje imię ;)

T O M A S Z

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2020-05-05 04:52

Dawno, dawno temu,
pan TOMASZ do mnie napisał:
"A tak z próżnej ciekawości - ile AS ma lat?
T."

Próżna ciekawość.
Ale zaspokoję.
42 to numer mojego buta.
Mądry!
Jak ja.
Ten but.

A jak u szanownego waga?
Spada?

A co tu pan TOMASZ nic nie pisze?
Nie lubi się odróżniać od większości tutejszych blogerów?
Nieładnie.


A dzień dobry, waga od zawsze ciężka, choć przyznam ostatnimi czasy schudłem jakieś kilkanaście kilogramów (zdecydowanie za mało). Próżna ciekawość jest próżną ciekawością, a co do złośliwości... cóż. Już wolę, miłą mi, autoironię z tym butem. Ale właśnie zamierzam coś napisać (tylko co??? ;)). Coś o wyborach prezydenckich, ale chyba znów zakipią ci i owi złością. A co do różnic między blogerami, jestem prawie próżnie pewien, że niczego nie muszę udowadniać.
Do przeczytania 1
Tomasz

AS @ 109.241.118.*

wysłany: 2021-07-12 08:02

Nic nie pisze?
Pisze!
Ale napisane kasuje!
To szczytowe osiągnięcie.


To jeszcze wolny kraj? Jeżeli tak, to pozwalam sobie z z tego niezbywalnego prawa wolności korzystać.
Adieu !
Tomasz

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: